Participació

La participació és l’eina que tenim els i les joves per transformar la nostra realitat. Existeixen múltiples mecanismes a l’hora de participar, des dels partits polítics i sindicats de treballadors i treballadores, passant per les diverses associacions que existeixen al nostre poble, acabant participant en projectes de voluntariat.

Podeu clicar aquí per veure les diverses entitats i associacions que es troben presents al poble.

A part, dins del marc del Pla Local de Joventut 2016 – 20, s’articulen diferents espais participatius per tal que els i les joves del poble pugueu participar en les  polítiques de joventut que s’estan duent a terme i proposar aquelles iniciatives i/o projectes que cregueu oportuns. I també es vol fer visible la realitat que viviu al dia a dia i aquelles mancances i/o necessitats en les que us trobeu en la vostra vida quotidiana.

Us animeu?!

participar