Carnets ISIC, ITIC i IYTC

Al Punt d’Informació Juvenil també podeu tramitar els carnets ISIC (International Student Identify Card), ITIC (International Teacher Identifiy Card) i ITYC (International Travel Young Card).

Carnet d’estudiant internacional ISIC:
Per a estudiants, a partir de 12 anys, que cursin qualsevol dels ensenyaments del sistema educatiu (E.S.O., Cicles Formatius, Batxillerat, Universitat,…) o que estiguin matriculats, a temps complet, en un curs reconegut oficialment.
Documentació que cal presentar:
DNI, NIE o Passaport original
1 fotografia en color
Matrícula o certificat del centre conforme l’interessat/da està matriculat/da l’any acadèmic vigent.
Preu: 9,23 €

Carnet de professor internacional ITIC:
Per a professors en actiu adscrits en centres reconeguts oficialment i que acreditin que treballen a dedicació plena.
Documentació que cal presentar:
DNI, NIE o Passaport original
1 fotografia en color
Carnet de docent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya o certificat del centre conforme l’interessat/da hi treballa a dedicació plena durant l’any acadèmic vigent.
Preu: 9,23€

Carnet de jove internacional IYTC:
Per a joves fins a 30 anys inclosos
Documentació que cal presentar:
DNI, NIE o Passaport original
1 fotografia en color
Preu: 9,23€