CÀPSULES FORMATIVES

CURS DE MANIPULACIÓ D’ALIMENTS 

16 DE NOVEMBRE

ON?
CASAL JOVE
HORARI:
9:00h – 14:00h
PREU:
GRATUÏT
INSCRIPCIÓ:
PRESENCIAL: Hort d’Iglésies, de dilluns a dijous de 9:00 a 14:30 i de 15:30 a 19:30
MÉS INFO:
joventut@laselvadelcamp.cat // 608 193 743 — 977 766 006
CONTINGUT:  

1.     Concepte de seguritat i higiene alimentària.

2.     Marc legal. Normativa vigent

3.     Concepte de toxiinfecció alimentària. Infeccions i intoxicacions.

4.     Principals perills associats a la higiene alimentària.

5.     Principals factors que contribueixen al creixement bacterià.

6.     Bones pràctiques de manipulació dels aliments. Recepció de matèria primera. Emmagatzematge dels aliments (en sec, refrigeració i congelació). Preparació dels aliments (descongelació, elaboració, cocció, refredament i reescalfament). Transport. Servei i venta.

7.     Pla d’higiene personal en la manipulació dels aliments. Les mans. La vestimenta. Les ferides. Les malalties.

8.     Gestió de residus. Pla de neteja. Detergents. Desinfectants.

9.     Control de plagues i animals domèstics.

10.   Sistema preventiu d’autocontrol (APPCC).

11.  Concepte d’al·lèrgia i intolerància alimentària.